sluit

Bent u al E-bikeproof?

Wat is het?

Deze tool laat voor elke plaats in Nederland zien hoeveel profijt de inwoners hebben van een elektrische fiets. Per bebouwde kom is bekeken welk gebied je per fiets kunt bereiken en hoeveel mensen daar wonen. Bij de gewone fiets is uitgegaan van 7,5 kilometer fietsen en bij de E-bike van 15 kilometer. De verhouding daartussen bepaalt de E-bikefactor. Dus: kan met mijn elektrische fiets 2, 5, of wel 10x zoveel mensen bereiken dan met mijn gewone fiets?

Voor elke plaats in Nederland worden de volgende waarden weergegeven:

Waarom?

Voor de fietser
De kaart helpt je met een nieuwe blik naar je woonplaats te kijken. Waar kan ik allemaal heen fietsen als ik een E-bike heb? Met een half uur sta je, zonder een drupje zweet, 15 kilometer verder. En je kunt de kaart ook andersom gebruiken: welke woonplaatsen liggen vanuit mijn werk op E-bike-afstand?

Voor de gemeente of provincie
Gemeenten en provincies willen graag weten waar (nu en straks) veel E-bikes te verwachten zijn. Daar zijn wellicht nieuwe fietsvoorzieningen nodig. Het netwerk van snelfietsroutes begint in heel Nederland steeds meer vorm te krijgen. Zo ontstaat een mooi regionaal hoofdnet. Maar met uitsluitend snelfietsroutes zijn we er nog niet. Ook op de rest van het netwerk rijden nu en straks veel meer E-bikes. Met deze tool kunnen we beter voorspellen waar veel E-bikes te verwachten zijn.

Ook E-bikeproof worden?

Met deze kaart wordt duidelijk waar de kansen liggen voor meer E-bikeritten, maar ook waar de uitdagingen zijn om het fietsnetwerk E-bikeproof te maken. Aan de slag! Bijvoorbeeld met de Fietsfluisteraar van Fietsersbond en Goudappel. Vrijwilligers van de fietsersbond fietsen en scannen een maand lang gericht het netwerk om onontdekte kansen en knelpunten in beeld te krijgen.

Kaartmateriaal en bewerking: DAT Mobility o.b.v. Open Street Map

Meer informatie: Goudappel: fiets@goudappel.nl.

Bent u al e-bikeproof?

legenda

Top zichtbare E-bike locaties